Chat Zalo
Chat Facebook
0869.629.079

Quận huyện Hải Phòng và những bộ trục cánh khuấy nhiều kích thước

Ngày 17/3, nguồn tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này đã dự thảo đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại 9 quận, huyện, Hải Phòng sẽ có 8 quận, 6 huyện và 1 thành phố trực thuộc thành phố với 167 đơn vị hành chính cấp xã.

TĂNG THÊM 2 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ

Trước khi săp xếp, Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm 7 quận và 8 huyện). Trong đó, Hải Phòng sẽ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính các quận Hồng Bàng, huyện An Dương để mở rộng địa giới hành chính quận Hồng Bàng, thành lập quận An Dương theo Đề án thành lập quận An Dương, Đề án mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng.

Huyện Thuỷ Nguyên được sắp xếp, thành lập phường, xã để thành thành phố trực thuộc TP. Hải Phòng theo Đề án thành lập TP. Thuỷ Nguyên. Riêng huyện đảo Bạch Long Vỹ mặc dù thuộc diện phải sắp xếp nhưng do huyện đảo này có yếu tố đặc thù, vị trí biệt lập, khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề nên Hải Phòng đề nghị cấp có thẩm quyền không tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính huyện Bạch Long Vỹ.

Huyện Thủy Nguyên Thành phố Hải Phòng

Như vậy, sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, TP. Hải Phòng vẫn giữ nguyên 15 đơn vị hành chính trực thuộc. Trong đó, 2 đơn vị hành chính khu vực nông thôn là các huyện An Dương, Thuỷ Nguyên trở thành đơn vị hành chính khu vực đô thị. Với việc có thêm 2 đơn vị hành chính khu vực đô thị mới, đơn vị hành chính đô thị của Hải Phòng từ 7 quận nội thành tang lên thành 8 quận nội thành và 1 thành phố (Thuỷ Nguyên) trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đơn vị hành chính khu vực nông thôn từ 8 huyện giảm xuống còn 6 huyện.

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Hải Phòng đang có tổng cộng 217 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó, có 66 phường, 10 thị trấn và 141 xã. Theo các đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Hải Phòng sẽ sắp xếp lại 52 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 29 phường, 19 xã và 4 thị trấn) tại 9 quận huyện gồm Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hồng Bàng, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương và Thuỷ Nguyên.

Sau sắp xếp, Hải Phòng sẽ còn 167 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã), giảm 50 đơn vị so với trước. Đơn vị hành chính đô thị cấp phường, thị trấn tăng lên so với trước khi sắp xếp là do Hải Phòng sẽ thành lập chính quyền đô thị tại các huyện An Dương, Thuỷ Nguyên.

Trong số 9 quận, huyện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thì các huyện An Dương, Thuỷ Nguyên có nhiều biến động về đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp do Hải Phòng triển khai các đề án thành lập quận An Dương, đề án thành lập thành phố Thuỷ Nguyên và mở rộng quận Hồng Bàng.

Cụ thể, huyện An Dương sẽ điều chuyển 3 xã về quận Hồng Bàng. Sau điều chuyển, trên cơ sở 12 xã, thị trấn còn lại sẽ thành lập 10 đơn vị hành chính đô thị phường. Trong đó, có 6 xã được giữ nguyên trạng để thành lập phường, 6 xã được chia tách, sáp nhập để thành lập 4 đơn vị hành chính phường mới.

Quận Hồng Bàng sau khi nhập địa giới hành chính, dân cư 3 xã từ huyện An Dương về sẽ thành lập 3 phường mới. Quận Hồng Bàng cũng thực hiện nhập 3 phường hiện hữu thành 1 phường. Sau sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND quận Hồng Bàng có 10 đơn vị hành chính phường.

Huyện Thuỷ Nguyên với 35 xã, 2 thị trấn, sau khi nhập một phần diện tích đảo Vũ Yên (thuộc quận Hải An) về sẽ sáp nhập, sắp xếp lại các xã, thị trấn theo hướng 9 xã được giữ nguyên trạng để thành lập 9 phường, nhập 16 xã thị trấn để thành lập 8 phường mới, 11 xã khác được nhập lại để thành lập 3 xã mới. Như vậy sau sắp xếp để thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng, Thuỷ Nguyên sẽ còn 17 phường và 3 xã.  

Tại huyên Tiên Lãng sẽ sáp nhập 3 xã để thành 1 xã mới, đưa tổng số xã, thị trấn của huyện này từ 21 xã thị trấn như hiện nay giảm xuống còn 19 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Huyện Vĩnh Bảo thực hiện nhập 15 xã để thành lập 3 xã mới, đưa tổng số 30 đơn vị hành chính cấp xã trước khi sáp nhập của huyện Vĩnh Bảo giảm xuống còn 20 đơn vị hành chính xã, thị trấn.

Quận Ngô Quyền thực hiện nhập 6 phường để thành lập 2 phường mới, sau sắp xếp, quận Ngô Quyền sẽ giảm từ 12 phường trước đây thành 8 đơn vị hành chính phường. Tại Quận Lê Chân sẽ thực hiện sắp xếp 12 phường để thành lập 4 phường mới. Như vậy từ 15 đơn vị hành chính cấp phường, sau sắp xếp, quận Lê Chân sẽ còn lại 7 đơn vị hành chính cấp phường. Quận Kiến An thực hiện nhập 5 phường để thành lập 2 phường mới, sau sắp xếp, quận Kiến An từ 10 đơn vị hành chính cấp phường sẽ giảm còn 7 đơn vị hành chính phường.

Theo UBND TP. Hải Phòng, khi thực hiện sắp xếp, sẽ lựa chọn được những cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, tín nhiệm để bố trí, đảm nhiệm công tác nhằm nâng cao năng lực chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ dôi dư nhiều. Đồng thời, từ nay đến 2030, Hải Phòng thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, giảm số người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Điều này khiến cho việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian tới sẽ không đơn giản.

Hơn nữa, tại các đơn vị hành chính mới thành lập, đội ngũ công chức cấp xã giảm nhưng địa bàn quản lý hành chính tang, sẽ gây áp lực cho cán bộ, công chức xã. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ làm thay đổi địa giới hành chính, yêu cầu phải thiết lập, xây dựng lại các bản đồ, hồ sơ địa chính để thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Người dân,doanh nghiệp phải chuyển đổi nhiều giấy tờ có liên quan từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới. Việc sắp xếp, xử lý trụ sở công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cũng là vấn đề đặt ra đối với các cấp chính quyền.

Hải Phòng là thành phố cascng thông thông thương giữa đất liền và cảng quốc tế. Chúng vì vật Hải Phòng có rất nhiều cơ sở chế biến, cơ sở sản xuất nhằm tạo đà thuật lợi cho việc xuất nhập khẩu. Các thiết bị công nghiệp được kể nhiều nhất trong số đó sản phẩm được sử dụng là motor khuấy, motor giảm tốc sử dụng trong ngành khuấy trộn, sữa kéo sức tải…

Hiện Nay, trục cánh khuấy hóa chất tại Hải Phòng được rất ít các đơn vị đầu tư bài bản để sản xuất. Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Ogieo Việt Nam là đơn vị sản xuất trục cánh khuấy hóa chất cung cấp tại Hải Phòng.

Trục cánh khuấy hóa chất giao tại Hải Phòng

Trục cánh khuấy hóa chất, trục cánh khuấy trộn

Chất liệu làm trục cánh khuấy: inox 304, composite

Độ dài trục khuấy: theo tỷ lệ bồn chứa và tính chất dung dịch khuấy

Độ dài cánh khuấy: Theo tỷ lệ bồn chứa và tính chất dung dịch khuấy

Hình dạng cánh khuấy: Cánh mái chèo, cánh chân vịt, cánh mỏ neo..

Số lượng tầng cánh: 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng….

Mua sản phẩm trục cánh khuấy chúng tôi có hướng dẫn kèm việc lắp kết nối với trục động cơ, trục motor cung cấp toàn diện bồn bể chứa cho khách hàng.

Ngoài ra Ogieo còn cung cấp bể tách mỡ tại Hải Phòng, Tấm lắng răng cưa, hệ thống khử trùng nước châm clo…

Liên hệ với chúng tôi qua Zalo: 0869 629 079 để được tư vấn về sản phẩm ưng ý nhất

Trả lời

Close Menu
×